Kempe Melkvee

Dierenwelzijn

Ons streven is dat de koeien en kalveren zich optimaal goed moeten voelen bij ons in stal. Onze stal voldoet daarom aan vele wensen en eisen voor dierenwelzijn. We hebben het Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) certificaat hiervoor gekregen. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij

logo-veehouderij

Hieronder noemen we een aantal zaken ten aanzien van het dierenwelzijn die bij ons van toepassing zijn:

Licht regime
De lampen in de stal zorgen ervoor dat de koeien, 16 uur per dag, minimaal 150 lux licht hebben. Als het te donker wordt (door het weer of omdat het avond wordt) gaan de lampen aan. Dit systeem is goed voor het biologisch ritme van de koe en stimuleert het natuurlijk gedrag/melkgift van de koe.

Ruime afkalfstal
De koeien, waarbij binnen een week een kalfje wordt verwacht, gaan naar een groot en ruim stro-hok. Dit bevordert de bevallingen, waardoor de boer in minder dan 10% van de bevallingen hoeft te assisteren.

kempe29

Kalveriglo’s
Na de geboorte worden de kalfjes gehuisvest in kalveriglo’s. Elk kalf heeft zijn eigen iglo in de buitenlucht. Door de individuele huisvesting en het gunstige microklimaat in de iglo is de infectiedruk laag. De kalveren worden minder gauw ziek. Daarnaast bouwen zij ook een goede weerstand op tegen ziektes.

iglo

Zachte ligboxen
In elke ‘koe-box’, waar de koe lekker kan gaan liggen herkauwen, ligt een zacht mengsel van gehakseld stro gemengd met wat kalk. Dit om de zuurtegraad van het ligbed in optimale conditie te houden, zodat ziektekiemen geen kans krijgen.

IMG_0502

Windgordijn
Het windgordijn aan beide zijden van de stal, zorgt voor voldoende ventilatie en afwending van harde wind en regen.

Stappenteller
Alle koeien dragen een stappenteller om onregelmatigheid te registreren. Te weinig stappen kan duiden op gezondheidsprobleem, terwijl te veel stappen kan betekenen dat de koe te actief is en zij tochtig kan zijn (klaar voor kunstmatige inseminatie).

Koe-massage-borstels
Er hangen op diverse plekken in de stal massage-borstels. Als de koe daar tegenaan gaat staan, dan maken deze een draaiende beweging. De koe beweegt er zelf heel mooi onderdoor om zo aan alle kanten ‘gemasseerd’ te worden.

koeborstel

Ritme
De koe regelt en beslist zelf wanneer deze een bezoek brengt aan de melkrobot, wanneer zij gaat eten, wil gaan drinken of lekker gaat liggen etc.
kempe32