Kempe Melkvee

Historie

De ouders van Jan Kempe hadden in de jaren 70 een melkveebedrijf met ongeveer 20 koeien op een grupstal in het buitengebied ten westen van Enter. Toen Jan begin jaren 80 had besloten om het bedrijf voort te zetten, werd in 1983 een ligboxenstal gebouwd met plaats voor 70 koeien. De superheffing gooide echter roet in het eten. Het was het niet mogelijk om de stal volledig te benutten en het aantal melkkoeien werd beperkt tot 40 stuks. Door extra grond aan te kopen en door quotumuitbreiding lukte het de jaren daarna om 70 koeien te melken. Het jongvee werd opgefokt bij een collega-veehouder.

KnipselIMG_7589

Het bedrijf lag midden in een landinrichtingsgebied samen met een aantal andere melkveehouderijen. Om ruimte te geven aan natuurontwikkeling en om de landbouwdruk op de grond voor de andere aanwezige melkveehouderijen te verminderen is enkele jaren geleden besloten om het volledige bedrijf te verhuizen naar de huidige locatie. Eind 2013 werd er verhuisd naar de Goorseweg, zodat de familie Kempe in 2014 kon beginnen op een nieuw en modern bedrijf met plek voor in totaal 160 koeien.