Kempe Melkvee

Mestschuif

De stal voorzien van een HCI Welzijnsvloer W5 in combinatie met een GEA mestschuif.

De HCI welzijnsvloer W5 is een dichte, hellende profielvloer die is voorzien van gladde urinesleuven onder afschot. Door de urinegoot apart van de plaat te laten afstorten, worden de dikke en de dunne fractie op de plaat van elkaar gescheiden (primaire mestscheiding). Met als resultaat: een flinke reductie van de ammoniakemissie.

De goot is gecreëerd door inkassingen  aan de zijkanten van de plaat. De mestscheiding is mogelijk door het afschot van de urinesleufjes in de plaat én door de vloer onder 1,5 % afschot te leggen, richting de urinegoot midden in de loopgang. Hierdoor wordt de urine snel afgevoerd, waardoor aangekoekte resten nauwelijks voorkomen.

Mest wordt afgevoerd met behulp van de GEA mestschuif. Deze vaste mestschuif maakt met een afgestemde frequentie de vloeren schoon. Vanwege het afschot is de welzijnsvloer niet geschikt voor een mestrobot.

Kempe22SAMSUNG