Kempe Melkvee

Overige innovaties

Kalverdrinkautomaat
Onze kleine kalveren worden met behulp van een GEA kalverdrinkautomaat gevoerd. De kleine kalveren krijgen na hun biestperiode (na ongeveer 10 dagen) een halsband om met een responder. Hiermee kan elk kalf individueel melk drinken bij de kalverdrinkautomaat. Met een responder worden de dieren herkend en volgens een individueel in te stellen voercurve gevoerd. De melk wordt steeds fris aangemaakt met exact de goede temperatuur en concentratie, en individueel met 250 cc per portie verstrekt. Een kalverdrinkautomaat bevordert de groei van de kalveren en levert arbeidsbesparing op.

kalverdrinkautomaat.

Krachtvoerbox
Er staan 2 GEA krachtvoerboxen in de stal waarmee elk dier zijn ingestelde hoeveelheid krachtvoer kan opnemen. In de melkrobot wordt ook krachtvoer aan de koeien verstrekt. Hier kunnen 2 soorten krachtvoer worden verstrekt (standaardbrok en luxebrok). Dit is afhankelijk van de melkgift en het lactatiestadium van de koe

Energiebesparing
Wij proberen zoveel mogelijk op energiekosten te besparen. Dit doen we allereerst met behulp van de eigen opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen die op het dak van de stal liggen. Daarnaast maken we gebruik van warmteterugwinning uit de melk. Onze Tcool melkkoelinstallatie heeft twee manieren van warmteterugwinning. Allereerst is er de  industriële voorkoeling van de melk waardoor deze met 15 °C in de tank komt. We gebruiken deze warmte onder meer voor het op temperatuur houden van de melkstellen van de melkrobot. Daarnaast is er de terugwinning van de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk. Deze warmte wordt gebruikt door het GEA ExtraHeat system om warm water in een watervat op te slaan met een temperatuur van 50°C. Dit warm water wordt door ons voor diverse doeleinden gebruikt.

Management Informatie Systeem
Voor de dagelijkse controle en beheer gebruiken wij het Dairyplan informatiesysteem van GEA. Dit systeem gebruiken wij voor de proces controle van de gebruikte technologie op ons bedrijf (melkrobot, voerrobot)  Het systeem meet ook alle productiegegeven van de dieren (melkgift, voeropname, stappenfrequentie). Met behulp van deze gegevens kan informatie worden verkregen over de vruchtbaarheid, gezondheid, voeding en melkgift van de individuele koeien. Er zijn diverse evaluaties mogelijk in grafieken of tabelvorm. Ook de Tcool melktankinstallatie is gekoppeld aan Dairyplan. Zowel temperatuur, tijd, en alarmen zijn zichtbaar, evenals koel- en reinigingstijden. Het Dairyplan systeem op ons bedrijf is rechtstreeks gekoppeld aan het online managementsysteem VeeManager van het CRV. De diergegevens hoeven slechts éénmaal te worden ingevoerd. Met behulp van Veemanager kunnen de stiergegevens, melkgiftgegevens en andere gegevens van de koeien met elkaar gecombineerd worden. Ook bevordert deze koppeling een foutloze I&R regeling.