Kempe Melkvee

Het bedrijf

Wij hebben een familiebedrijf van 125 melkkoeien met 28 ha weidegrond. Daarnaast kopen wij jaarlijks nog 20 ha mais aan. Het vee wordt gehouden in een nieuwe 0 + 6 + 0 ligboxenstal (2014) met ruimte voor 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het bedrijf bevindt zich nog in een opbouwfase. Onze gemiddelde productie per koe in het afgelopen jaar was:

aantal koeien gem leeftijd kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit
145 4.04 9283 4,23 3,56 393 330

 

Wij leveren onze melk aan Noorderlandmelk. Dit is een onafhankelijke coöperatie van melkveehouders die melk van hoge kwaliteit aanbiedt aan de melkverwerkende industrie.

kempeuitdeluchtPlattegrondstal

Bedrijfsdoel

Onze bedrijfsdoelen zijn:

 1. Het managen van een modern en innovatief familiebedrijf zonder arbeid van extra medewerkers. De focus ligt op arbeidsgemak en innovatie.
 2. Het houden van melkvee waarbij het welzijn en de duurzaamheid van de dieren centraal staan
 3. Het produceren van melk met een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Kempe27kempe37

Automatisering

Ons bedrijf is in hoge mate geautomatiseerd.

 • Wij gebruiken het MIone 3 melkbox systeem van GEA
 • De koeien worden gevoerd m.b.v. het GEA Mullerup automatisch voersysteem
 • De melk wordt gekoeld in een GEA TCool 15.000 liter melkkoeltank. Deze melkkoeltank is voorzien van een warmteterugwin-installatie
 • De stal voorzien van een HCI Welzijnsvloer W5 in combinatie met een GEA mestschuif
 • De kalveren krijgen na hun biestperiode via een kalverdrinkautomaat de melk
 • Het dak is voorzien van zonnepanelen
 • Om grip te blijven houden op alle informatie gebruiken wij het Dairyplan informatiesysteem van GEA. Dit systeem is rechtstreeks gekoppeld aan het online managementsysteem VeeManager van het CRV.

Meer informatie over deze innovaties kunt u teruglezen in het submenu “Automatisering” op deze site.
kempe34 Kempe26

Maatlat Duurzame Veehouderij

Onze stal bezit het Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) certificaat. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

logo-veehouderij